Folktandvårdsklinik Bäckby

År: 2010
Beställare: Landstinget Västmanland
Kategori: Konceptutveckling och ombyggnad inklusive lös inredning
Bäckby FTV är kvar i sina gamla lokaler som har fått ett helt nytt upplägg. Byggnaden som är från tidigt 70- tal är i ett plan ovan mark och lokalerna hade på grund av byggnadens djup många rum utan dagsljus. En mörk och snårig kärna med maskinrum och gemensamma arbetsrum har rivits och ett centralt överblickbart ”torg” har skapats med generösa taklanterniner som för ned dagsljus. Skärmväggar delar av rummet till mindre enheter så som receptionsdel, sterildel, brickhantering och datorarbetsplatser. Det centrala rummet flankeras av 11 st behandlingsrum i fasad som har glasade dörrar med ogenomsiktligt dekorglas för att ytterligare sprida dagsljus till lokalerna. För att skapa bra ljudmiljö i det öppna rummet har alla maskiner i sterilcentralen klätts in i en dagsljusbelyst glaslåda.

D-311nr8090-2009

D-311nr8116-2009

D-311nr8121-2009

D-311nr8138-2009

D-311nr8114-2009

Kommentarer inaktiverade.