Internservice Sophiahemmet

År: 2012
Beställare: Sophiahemmet AB
Kategori: Ombyggnad inkl lös inredning
Sammanslagning av Sophiahemmets olika servicefunktioner, såsom vaktmästeri, IT-avdelning, växel m.fl., till en enhet. Ombyggnationen inriktades på att föra in ljus i den annars så mörka källarlokalen samt att hålla samman de olika enheterna. Nytt ljusintag togs upp och en lanternin byggdes över kontorsytor. En karaktärsfull kulör på golv mot vita, ljusa väggar åstadkom en lugnande och sammanhållande effekt tillsammans med en väl vald lös inredning.

Internservice web 01 XL

Internservice web 02

Internservice web 04Internservice web 03 XL

Kommentarer inaktiverade.