Kv Linjalen

År: 2012
Beställare: Stockholmshem
Kategori: Ny skyltning

I centrala Södermalm ligger Kvarteret Linjalen. Ett stort 60-talskvarter tar plats i gränslandet mellan den äldre stenstaden och 90-talets Södra Stationsområde. Hyresgästföreningen ville skapa en synlig skyltning vid de stora portalerna i limträ och betong till kvarterets gårdar.Utformningen av skyltningen skulle hämta kraft ur kvarterets storslagna skala och tidstypiska formspråk samt platsens urbana karaktär. En annan utmaning var närheten till lägenhetsfönster och risken för oönskad ljusspridning. Utredningsskisser och förslag på skylt bestyckad med ljusdioder utmynnade i bygglovhandling samt framtagande av bygghandling.

Portal Linjalen web 02 XL

Portal Linjalen web 03 XL

Portal Linjalen web 04 XL

Portal Linjalen web 01 XL

Kommentarer inaktiverade.