Matsal och konferens Solhemmet

År: 2012
Beställare: Sophiahemmet AB
Kategori: Ombyggnad inkl lös inredning
I solhemmets lokaler har nya personalutrymmen för Högskolan tillskapats. Ledordet har varit att tillvarata. Inte bara husets karaktär utan även övriga nya ombyggnadsprojekt som AK31 varit delaktiga i på Sophiahemmet. Så känns t ex den fina färgskalan från den nyligen byggda Hörsalen igen här. Den nya lösa inredningen är särskilt utvald för att åstadkomma en klassisk elegans med funktion såsom konferensrummets textilier.

Solhemmet web 03 XL

Solhemmet web 04 XL

Solhemmet web 01 XLSolhemmet web 02 XL

Kommentarer inaktiverade.