Hörsal Sophiahemmets Högskola

År: 2012
Beställare: Sophiahemmets Högskola
Kategori: Ombyggnad inkl lös inredning
Ny hörsal för Sophiahemmets Högskola. Ett antal grupprum fick byggas om till en större lokal för ny hörsal för fler än 100 platser. Utmaningen låg i att trots lokalens begränsningar med framför allt låg takhöjd tillgodose de akustiska och visuella anspråken. Integrering av ny AV-teknik, ljudabsorberande paneler och plattor samt textilier styr inte bara den akustiska miljön utan även den visuella. Fina färgtoner bildar tillsammans med det nya ljusa trägolvet en lugn bakgrund till verksamheten.

Högskolan web XL

Hörsalen web 01 XL

Hörsalen web 02 XL

Hörsalen web 03 XL

Kommentarer inaktiverade.