Om kontoret

Arkitektkontoret AK31 arbetar med arkitektur i alla skeden. I våra uppdrag ingår att göra idéutredningar, programarbeten, bygglov och att ta fram färdiga lösningar för ett bra slutresultat. Ofta deltar vi även under byggskedet.

Utgångspunkten i vårt arbete är en noggrann analys av förutsättningarna. Vi formulerar en övergripande arkitektonisk idé för varje enskilt projekt. Det hjälper oss i processen att hitta arkitektoniskt och ekonomiskt hållbara lösningar.

Vi ritar privatbostäder och offentliga lokaler och åtar oss gärna att forma hela miljöer.

Vill du veta mer kontakta oss gärna.