Högskolebibliotek Sophiahemmet

År: 2013
Beställare: Sophiahemmets Högskola
Kategori: Ombyggnad inkl lös inredning
Ombyggnation för nytt bibliotek på Sophiahemmets Högskola. Projektet gav möjlighet att öppna upp biblioteket till de kringliggande uppehållsytorna med hjälp av ett större glasparti. Med blodkroppar som tema filmbelades glaset för att understryka verksamhetens inriktning samt tillgodose kravet på visuell markering. Ny receptionsdisk ritades och övrig ny inredning föreskrevs.

Biblioteket web 02 XL

Biblioteket web 01 XL

Kommentarer inaktiverade.